پروژه روستای بوژان نیشابور

پروژه روستای بوژان نیشابور – پاورپوینت

پروژه روستای بوژان نیشابور   فهرست:  محل تقریبی قرار گیری روستای بوژان نسبت به نیشابور – موقعیت جغرافیایی و سیاسی – تاریخچه – نحوه ارتباط با روستا های مجاور – فاصله روستا تا روستاهای همجوار – قدمت – وجه تسمیه – شناخت خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی – توده های هوا – رژیم بارندگی – درجه حرارت و رژیم حرارتی – بررسی رطوبت هوا – رودها – باد – اقلیم – کیفیت ابنیه – بررسی شبکه معابر – مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها – مصالح جدید و قدیم – معماری و ترکیب فضای مسکونی – معماری روستای بوژان – چگونگی شیب در بافت روستا – عکسهای مربوطه