پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3dwall

پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3dwall

پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3dwall

فهرست مطالب: پانلهای سه بعدی 3D-PANEL خلاصه تاریخچه پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد. انواع پانلهای سه بعدی دیواری. پانلهای سه بعدی دیواری پانلهای سه بعدی سقفی خواص پانلهای سه بعدی موارد استفاده از پانلهای سه بعدی دیواری و سقفی کاربرد مزایای سازه های مشبک سه بعدی نمونه ای از کارهای انجام شده روشهای اجرائی شـرح نحوه استفاده از دیوار سه بعدی نما سازی روی پانلهای سه بعدی دیواری نمای دیوارهای بیرونی نمای دیوارهای داخلی .. روش اجرایی پانلهای سه بعدی مشبک. بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی. روش کار گذاری لوله های برق ،تلفن، کلید و پریز روش کارگذاری لوله های آب و فاضلاب کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها گچکاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف نماسازی روی پانلهای مشبک مصالح روی پانلهای مشبک … پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی