پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد - کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران  فهرست مطالب: عنوان فصل اول خلاصه فارسی مقدمه اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد وظیفه دایره کارگزینی حقوق و مزد مبنا روشهای پرداخت دستمزد در موسسات تولیدی طرح های تشویقی حقوق و دستمزد طرح تشویقی پارچه کاری طرح تشویقی صد در صد طرح تشویقی دسته جمعی سهیم کردن کارگران در سود حسابداری حقوق و دستمزد طبقه بندی کار طبقه بندی فعالیتی طبقه بندی مسئولیتی طبقه بندی از نظر ردیابی دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد دوایر کارگزینی دایره برنامه ریزی تولید دایره ثبت اوقات کار فصل دوم کارت ساعات حقوق پایه حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد اضافه کاری شب کاری کار مختلط کار متناوب نوبت کاری پاداش دستمزد تعطیلات دستمزد تعطیلات رسمی روش های ثبت هزینه و دستمزد و ایام مرخصی اوقات تلف شده طرح های تشویقی و اهداف آن طرح پارچه کاری طرح تشویقی پاداش دسته جمعی فصل سوم حسابداری حقوق و دستمزد جمع آوری یا جمع بندی ساعات روزهای کارکرد تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد کسور حقوق و دستمزد مالیات حقوق و دستمزد حق بیمه های اجتماعی ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد روشهای ارزشیابی شغل روش امتیازی روش مقایسه عوامل روش طبقه بندی مشاغل روش رتبه بندی شاغل پرداخت به مشاغل مدیریتی پرداخت به مشاغل حرفه ای تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد محاسبه حقوق و دستمزد فصل چهارم تاریخچه شرکت شرکت فرآوری و ساخت خدمات رفاهی پرسنل انواع بیمه تکنولوژی شرکت کیفیت صندوق حساب بانک پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تنخواه گردان گزارش فروش فصل پنجم نتیجه گیری منابع … دانلود پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران