پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند فهرست پروژه : مقدمه فصل اول پروژه : چیستی موزه تعریف جامع ایکوم از موزه تاریخچه موزه در ایران وظایف موزه در گذشته وظایف موزه در امروز کارکرد موزه موزه های شهری لزوم احداث موزه در شهر دماوند فصل دوم پروژه : نام دماوند دماوند شهر و کوه اسطوره ای موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند . بخش مرکزی . بخش رودهن مراکز فرهنگی شهرستان دماوند جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان دماوند تاریخ دماوند . دماوند در دوران ماد و هخامنشی . دماوند در دوران اشکانیان و ساسانیان فهرست بناها و محوطه های فرهنگی – تاریخی شهرستان دماوند اشیاء بدست آمده از حفاری ها باستان شناسی در دماوند گویش دماوندی گویش دماوندی آداب و رسوم مردم دماوند روز دماوند و جشن تیرگان مفاخر دماوند در گذر تاریخ . رجال دینی . رجال ادبی . هنرمندان مفاخر معاصر شهرستان دماوند . افراد اهل قلم دماوند سیمای محیط زیست انسانی شهرستان دماوند . صنایع مستقر در شهرستان دماوند . زراعت و باغداری تصویر عمومی از سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان دماوند . اقلیم منطقه دماوند . تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند . تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی . گیاهان دارویی دماوند تاریخچه روابط انسان با حیات وحش . گونه های جانوری حوزه دماوند الف- پستانداران ب- پرندگان ج- دوزیستان د- ماهیان رودخانه حبله محـافظـت از محـیط زیـست … پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند فصل سوم پروژه : موزه شهر دماوند اهمیت احداث موزه در شهر دماوند اهداف موزه شهر دماوند مخاطبان موزه شهر دماوند مجموعه های موزه شهر دماوند ساختار فیزیکی موزه . الف- محل موزه شهر دماوند . ب- ساختمان موزه شهر دماوند . ج- تالارها . د- معماری داخلی موزه شهر دماوند نمایش مجموعه ها در موزه شهر دماوند چگونگی تأثیرگذاری ارزشهای فرهنگی روی بازدیدکننده عملکردهای موزه شهر دماوند خدمات موزه شهر دماوند . الف- خدمات اجتماعی موزه شهر دماوند ب- خدمات فرهنگی موزه شهر دماوند تصاویر اسناد منابع … دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند