پروژه محاسبه توزیع فشار حول ایرفویل مادون صوت و مهندسی معکوس شکل ایرفویل

پروژه محاسبه توزیع فشار حول ایرفویل مادون صوت و مهندسی معکوس شکل ایرفویل

پروژه محاسبه توزیع فشار حول ایرفویل مادون صوت و مهندسی معکوس شکل ایرفویل 25 صفحه با فرمت pdf اين فایل حاوي چند پروژه زير مي­باشد: الف) بدست آوردن توزيع ضريب فشار با استفاده از دوقلوهاي توزيع شده در روي ايرفويل نازک در جريان مادون صوت ب) حل جريان مافوق صوت: تعيين ضريب فشار از روی ايرفويل دلخواه داده شده. تعيين شکل ايرفويل از روی ضريب فشار داده شده. در قسمت اول، ايرفويل naca0009 را در نظر مي­گيريم و با يک توزيع دابلت بر روي خط کمبر آن ضريب فشار را محاسبه مي­کنيم. به تعداد نقاط داده شده براي هندسه ايرفويل، دابلت در نظر مي­گيريم و در راس … پروژه محاسبه توزیع فشار حول ایرفویل مادون صوت