پروژه منبع تغذیه 0-12 ولت با دقت 10میلی ولت – 100%عملی

منبع تغذیه 0-12 ولت با دقت 10میلی ولت 100%عملی

منبع تغذیه 0-v12 با دقت mv10 در این پروژه قصد داریم توسط آی سی AVR وop-amp مداری طراحی کنیم که بتواند با دو شستی up و down ولتاژ خروجی را با دقت mv 10 تغییر دهد. پیوست: 1-مدار در محیط پرتئوس به همراه PCB و2-برنامه آی وی آر در محیط بسکام3- فایل توضیحات بصورت ورد …