گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی  فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه نكات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه انواع نقشه های ساختمانی الف) نقشه های معماری ب) نقشه های اجرایی ج) نقشه های تاسیسات روشهای انبار كردن سیمان روش انبار كردن میله گردها خم كردن میله گردها در باره بتن اختلاط بتن خصوصیات مخلوط بتن آرماتوربندی ستونها قالب بندی ستونها ویبره زدن بتن عمل آوری ستونهای بتنی تیرچه بلوک مزایای سقف تیرچه بلوک انواع پله های بتن مسلح دالها دیوارها دیوارهای حایل دیوارهای باربر دیوارهای زیرزمین دیوارهای غیرباربر دیوارهای برشی ستون تصاویر