گزارش کارآموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM

گزارش کارآموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM فهرست مطالب: مقدمه تعریف انبار اهمیت انبار اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی ، تجارت و صنعت 1 – اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی 2 – اهمیت انبار از دیدگاه تجارت 3 – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار 1 – برآورد ظرفیت یک انبار 2 – در نظر گرفتن مبدأ و مقصد 3 – محدودیت های زمین و عوامل جانبی اهداف و وظایف انبارها انباردار وظایف انباردار شرایط انباردار مکان و فضای انبار 1 – انبارهای سرپوشیده 2 – انبارهای کاملاً پوشیده 3 – انبارهای محفظه 4 – فضای انبارش محوطه اجزای تشکیل دهنده انبار موجودی ها اهمیت موجودی ها ویژگی اول ویژگی دوم انواع موجودی ها 1 – قطعات 2 – کالای ساخته شده 3 – ملزومات اداری 4 – کالای آماده برای فروش ( نهایی ) 5 – مواد اولیه 6 – اسقاطی ، ضایعات ، پرت سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری کالای خریداری شده برای فروش منابع انسانی در سیستم انبار 1 – منابع انسانی راهبر 2 – منابع انسانی کاربر 3 – منابع انسانی کارگر تجهیزات مربوط به انبار 1 – تجهیزات حمل و نقل 2 – تجهیزات ایمنی و حفاظت انبار 3 – تجهیزات مربوط به سیستم های اطلاعاتی 4 – تجهیزات مربوط به نگهداری سیستم اطلاعاتی انبار انواع سیستم اطلاعاتی در انبار 1 – سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد ( حافظه محور ) 2 – سیستم متکی بر دفاتر نامنظم 3 – سیستم دفاتر منظم 4 – سیستم کاردکس مکانیزه فرم درخواست جنس انبار برگ درخواست خرید فرم رسید موقت رسید انبار حواله انبار سیستم نقطه سفارشی نقطه سفارش دفعات سفارش سیستم دوره سفارش نقطه سفارش و دوره سفارش انبارگردانی وجود انبارک ها در سالن های تولید … گزارش کارآموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM