محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب – پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته

محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب – پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب…

بیشتر بخوانید »

پروژه تشخیص پلاک خودرو با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده

پروژه تشخیص پلاک خودرو با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده پروژه کامل تشخیص پلاک خودرو نوشته شده با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی نوشته…

بیشتر بخوانید »

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب – امروزه درکل جهان انرژی برق یکی از…

بیشتر بخوانید »

کد متلب چند هدفه برای الگوریتم ژنتیک (MOPSO)

دانلود کد متلب چند هدفه برای الگوریتم ژنتیک (MOPSO) کد متلب چند هدفه برای الگوریتم ژنتیک (MOPSO) – این کد شامل الگوریتم چند هدفۀ الگوریتم ژنتیک می باشد که میتوانید…

بیشتر بخوانید »

برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting

برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting README ——– Directory contains the following files. 1. ADABOOST_te.m2. ADABOOST_tr.m3. demo.m4. likelihood2class.m5. threshold_te.m6. threshold_tr.m The aim of the project is to provide a…

بیشتر بخوانید »

دانلود کد متلب شار حرارتی ( بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل )

دانلود کد متلب شار حرارتی ( بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل ) این فایل شامل کد متلب شار حرارتی می باشد که به زبان بسیار ساده نوشته شده…

بیشتر بخوانید »

دانلود کد متلب توزیع دما ( بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل )

دانلود کد متلب توزیع دما ( بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل ) این فایل شامل کد متلب توزیع دما می باشد که به زبان بسیار ساده نوشته شده…

بیشتر بخوانید »

کد شطرنج با قابلیت اجرا در متلب و ++C

دانلود کد شطرنج با قابلیت اجرا در متلب و ++C کد شطرنج با قابلیت اجرا در نرم افزار متلب و ++C  همراه با توضیح خط به خط در خود کد …

بیشتر بخوانید »

دانلود کد متلب مونت کارلو

دانلود کد متلب مونت کارلو این فایل شامل کد متلب مونت کارلو می باشد که به زبان بسیار ساده نوشته شده و براحتی قابل آنالیز می باشد. همچنین شما میتوانید با…

بیشتر بخوانید »

برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب – فیلتر گابور

برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب – فیلتر گابور برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب (فیلتر گابور) … توضیحات + دانلود فایل

بیشتر بخوانید »