پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20  فرم کوتاه پرسشنامه مهارت های زندگی شامل 20 سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) می باشد. که…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار   پرسشنامه اعتیاد به کار – این پرسشنامه مدیریتی یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 29 سوال جهت سنجش مولفه های زیر است. سوالات با…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزش های سازمانی

پرسشنامه ارزش های سازمانی   پرسشنامه ارزش های سازمانی – این پرسشنامه به سنجش ارزش های سازمانی می پردازد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 17 سوال با طیف 5 درجه…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی   دانلود پرسشنامه مدیریت احترام سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان ،  بارساد و بوراک طراحی و اعتبار یابی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک   پرسشنامه مدیریت سنجش تفکر استراتژیک این پرسشنامه (مطابق با شاخص های مدل ليدكا ) یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 28 سوال برای سنجش…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین             پرسشنامه مدیریت منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» (1989) پرسشنامه‌ ای 20 سوالی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام     حجم فایل: 6 صفحه قالب: Word  پرسش نامه انگیزش شغل هاکمن و اولدهام دارای 15 سوال است و هدف از آن بررسی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی دانلود پرسشنامه درگیری شغلی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و دارای 19 سوال جهت سنجش درگیری شغلی کارکنان می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان             پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی             پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون

پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون             پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون  این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ویلیام و اندرسون…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت         پرسشنامه مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت این پرسشنامه استاندارد دارای 19 سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در 5 بعد زیر است: –…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان              این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 20 سوال می باشد که 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان             پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه خشنودی شغلی اسميت ، كندال و هيولين

پرسشنامه خشنودی شغلی اسميت ، كندال و هيولين             اين پرسشنامه كه توسط اسميت، كندال و هيولين (1969) ساخته شده است، يكي از رايج ترين…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی               پرسشنامه سلامت سازمانی حاضر در کتاب “سازمان سالم” اثر گراهام لووز آورده شده و دارای 25 سوال می باشد که…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر این پرسشنامه توسط آلن و مایر طراحی شده و حاوی 24 سوال می باشد. این سوالات سه بعد تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه

پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از پژوهش ها به سفارش یکی از وزارتخانه ها طراحی شده و از این نظر یک…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی               این پرسشنامه دارای 20 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت جهت سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است….

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان             هدف: ارزیابی میزان پایبندی افراد رفتار های اخلاقی در سازمان. نحوه تکمیل: 15 عبارت در ذیل آمده است. با…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 26 سوال…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هشت بعد زیر را با  استفاده از 95 سوال مورد سنجش قرار…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی این پرسشنامه میزان تمایل شما به ساختار بوروکراسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس از خواندن دقیق هر یک از گویه ها پاسخی را…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی               این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط اورگان و کانوسکی در سال ۱۹۹۶ طراحی…

بیشتر بخوانید »
دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه ، دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت – 5 صفحه – پرسشنامه رضایت جنسی هادسون – 3 صفحه – پرسشنامه رضایت زناشویی

بیشتر بخوانید »