پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20  فرم کوتاه پرسشنامه مهارت های زندگی شامل 20 سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) می باشد. که…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار   پرسشنامه اعتیاد به کار – این پرسشنامه مدیریتی یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 29 سوال جهت سنجش مولفه های زیر است. سوالات با…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزش های سازمانی

پرسشنامه ارزش های سازمانی   پرسشنامه ارزش های سازمانی – این پرسشنامه به سنجش ارزش های سازمانی می پردازد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 17 سوال با طیف 5 درجه…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی   دانلود پرسشنامه مدیریت احترام سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان ،  بارساد و بوراک طراحی و اعتبار یابی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک   پرسشنامه مدیریت سنجش تفکر استراتژیک این پرسشنامه (مطابق با شاخص های مدل ليدكا ) یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 28 سوال برای سنجش…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین             پرسشنامه مدیریت منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» (1989) پرسشنامه‌ ای 20 سوالی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام     حجم فایل: 6 صفحه قالب: Word  پرسش نامه انگیزش شغل هاکمن و اولدهام دارای 15 سوال است و هدف از آن بررسی…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی دانلود پرسشنامه درگیری شغلی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و دارای 19 سوال جهت سنجش درگیری شغلی کارکنان می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان             پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را…

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی             پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و…

بیشتر بخوانید »