تحقیق ضمان عاقله

تحقیق ضمان عاقله   فهرست مطالب – مقدمه 2- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله 3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت فهرست مطالب : مقدمه معنا و مفهوم عقد معنای اصطلاحی عقد ایقاع عناصر و شرایط ایقاع تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی نهاد حقوقی

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول ـ كلیات مبحث اول ـ تعاریف الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد ب ـ تعریف

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات فهرست مطالب : فصل اول : كلیات ضرورت اعمال كیفیت مخففه كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال كیفیات مخففه

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان فهرست مطالب: چکیده 1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال

شرط ثبات در قراردادهای دولتی

شرط ثبات در قراردادهای دولتی   فهرست تحقیق : مقدمـــه : 1) قراردادهای دولتی : 2) ماهیت بند ثبات : 1-2) منجمد کردن (18) : 2-2) ادغام کردن ( بند

توهین و اهانت در حقوق ایران

توهین و اهانت در حقوق ایران مقدمه 1 توهین در لغت 2 توهین مشدّد 3 شروط توهین به مقامات خارجی 3 توهین به وسیلۀ مطبوعات 4 عنصر معنوی 5 مجازات

مسئولیت ظهرنویس در قانون چک

مسئولیت ظهرنویس در قانون چک فهرست مطالب: چكیده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ایرادات نظریه ظاهر رویه قضایی و نقد آن رویه قضایی نقد رویه قضایی نتیجه گیری منابع

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران   فهرست مطالب: چكیده مبحث اول : کلیات 1- پیشینه تاریخی الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها ب: تاریخچه عرف در تمدن عرب

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب: چکیده قرعه چیست؟ الف) قرعه در لغت ب) قرعه در اصطلاح ج) انواع قرعه د) ماهیت قرعه ه) قرعه اصل یا

تحقیق زنان و قضاوت

تحقیق زنان و قضاوت فهرست مطالب: چکیده مقدمه 1) قضاوت 1-1) قضاوت زنان در فقه 2) دلایل مخالفان 1-2) سنت 2-2) اجماع 3-2) عقل 3) بررسی دلایل مخالفان 4) پیشینه

مالکیت زمانی در حقوق ایران

مالکیت زمانی در حقوق ایران فهرست مطالب: مقدمه مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی ، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی گفتار دوم: اوصاف و