تحقیق ضمان عاقله

تحقیق ضمان عاقله   فهرست مطالب – مقدمه 2- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله 3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش…

بیشتر بخوانید »

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه ، حقوق و پزشکی

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه ، حقوق و پزشکی   فهرست مطالب: پیشگفتار مبحث اول – تبیین موضوع 6 مبحث دوم – تحلیل ادله…

بیشتر بخوانید »

الزام آور بودن تعهد یک طرفه نسبت به خود

الزام آور بودن تعهد یک طرفه نسبت به خود   فهرست مطالب: چکیده مقدمه الف: بررسی نظری تعهدات یک طرفه 1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یک…

بیشتر بخوانید »

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت فهرست مطالب : مقدمه معنا و مفهوم عقد معنای اصطلاحی عقد ایقاع عناصر و شرایط ایقاع تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی نهاد حقوقی…

بیشتر بخوانید »

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن   فهرست مطالب: مقدمه صفحه سه تعریف قرارداد 4 تعهدات درقرارداد 4 عنوان قرارداد 5 نحوه تنظیم مقدمه قرارداد و…

بیشتر بخوانید »

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله فهرست مطالب: چکیده مقدمه 1. كلیات 1ـ1. تعریف و اقسام عین 1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 2ـ1ـ1. در حكم عین معین 3ـ1ـ1….

بیشتر بخوانید »

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد   مقدمه  1 فصل اول: كلیات 5 فصل دوم: تاریخچه 9 فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال 12 مبحث…

بیشتر بخوانید »

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول ـ كلیات مبحث اول ـ تعاریف الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد ب ـ تعریف…

بیشتر بخوانید »

«اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

«اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول « تعریف و ضرورت اصل صحت » بخش دوم: سابقه تاریخی ( حقوق تطبیقی )…

بیشتر بخوانید »

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات فهرست مطالب : فصل اول : كلیات ضرورت اعمال كیفیت مخففه كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال كیفیات مخففه…

بیشتر بخوانید »