بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود در بازار سرمایه ایران   فهرست مطالب: چکیده 1- مقدمه 2- بیان مسئله 3- پیشینه…

بیشتر بخوانید »

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فهرست مطالب : چكیده مقدمه مبانی نظری پژوهش نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط کیفیت اقلام تعهدی و روابط سیاسی…

بیشتر بخوانید »

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله پژوهش مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران   فهرست مطالب: چكیده :1 مقدمه :2 فصل اول: كلیات تحقیق…

بیشتر بخوانید »

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران   فهرست مطالب: چكیده : 1 مقدمه : 2…

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول كلیات تحقیق 1-1-مقدمه…

بیشتر بخوانید »

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام   فهرست مطالب:…

بیشتر بخوانید »

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی فهرست مطالب: چکیده 5 مقدمه 6 بیان مساله 7 اهمیت و ضرورت پژوهش 8 سوال اصلی  8 سوالات فرعی…

بیشتر بخوانید »