بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی   فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهداف تحقیق 5 روش تحقیق 5 روش…

بیشتر بخوانید »

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد   فهرست مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد : چکیده. ۱ مقدمه. ۲ طرح تحقیق.. ۴ الف ـ موضوع تحقیق : ۴ ب ـ هدف…

بیشتر بخوانید »

مقاله توقیف اموال

مقاله توقیف اموال فهرست مطالب : مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها…

بیشتر بخوانید »

مقاله حریم خصوصی

مقاله حریم خصوصی   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول : كلیات 1-1 تعاریف 1 1-1-1 تعریف حریم خصوصی 1 1-1-2 حمایت كیفری 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 1-1-2-2 سیاست کیفری 1-1-2-3…

بیشتر بخوانید »

بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده

بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده   فهرست مطالب: چکیده مقدمه پیشینۀ تحقیق تعریف مشارکت کاهنده مزیت‌ های استفاده از مشارکت کاهنده مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره…

بیشتر بخوانید »

مقاله ربا و راه‏های گریز از آن

مقاله ربا و راه‏های گریز از آن فهرست مقاله ربا و راههای گریز از آن : پیشگفتار . 10 بخش اول: مسائل اساسی و پیش نیازها 13 ربا در لغت…

بیشتر بخوانید »

اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزم

اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزم   فهرست مطالب: مقدمه هدف تحقیق اهمیت تحقیق طرح مسأله چارچوب نظری تحقیق محدودیت های تحقیق فصل نخست: مفاهیم کلیدی پژوهش ارتباط‌ مستقیم‌ و شخصی‌…

بیشتر بخوانید »

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام   فهرست مطالب: چكیده مقدمه فصل اول كلیات مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی مبحث اول جایگاه بیمه مسئولیت مدنی گفتار…

بیشتر بخوانید »

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد   فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 بخش اول 3 كلیاتی درباره شرط و شرط باطل 3 حقیقت شرط 3 بخش دوم…

بیشتر بخوانید »

تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر…

بیشتر بخوانید »