راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان   فهرست مطالب : چکیده 1 فصل اول : كلیات 1-1- مقدمه 4 2-1- بیان مسئله 4 3-1-…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران فهرست مطالب :  فصل اول : کلیات پژوهش 1ـ1 بیان مسأله 1-2 اهمیت موضوع…

بیشتر بخوانید »

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی کلیبر و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر فهرست مطالب: مقدمه 1 فصل اول : کلیات (1-1)- عنوان پژوهش 4 (1-2)- بیان مسئله 4 (1-3)- اهمیت…

بیشتر بخوانید »

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری فهرست مطالب: فصل اول 1 کلیـــات تحقــیق 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع …

بیشتر بخوانید »