طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته – پروژه درس شبکه عصبی

طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته – پروژه درس شبکه عصبی   فهرست مطالب: چكیده مقاله 1) مقدمه ص5 2) سیستم مورد مطالعه ص6…

بیشتر بخوانید »