شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح فهرست مطالب: مقدمه بخش اول : احكام كلی شرائط ضمن عقد تعریف شرط و اقسام آن آثار شروط فاسد غیر مفسده…

بیشتر بخوانید »