مدل سه بعدی فولكس

طرح فولكس طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی موتور ساده

موتور ساده طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی جک ماشين

جک ماشين طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی جک هيدروليک

جک هيدروليک طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . … توضیحات + دانلود فایل

فایل مکس داخلی کافه رستوران

فایل مکس داخلی کافه رستوران شامل فایل مکس با تنظیمات لازم و ضمایم شاملMaterials, Decoration, Simplified, Interior Scene, Indoor Design … توضیحات + دانلود فایل

فایل مکس داخلی اتاق لباس

فایل مکس داخلی اتاق لباس فایل مکس داخلی اتاق لباس با تکسچر شامل Materials, Decoration, Simplified, Interior Scene, Indoor Design … توضیحات + دانلود فایل

فایل مکس داخلی رستوران

فایل مکس داخلی رستوران فایل مکس داخلی رستوران به همراه متریال و… شاملMaterials, Decoration, Simplified, Interior Scene, Indoor Design … توضیحات + دانلود فایل

فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد

فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد نورپردازی شده آماده دادن متریال و رندر به همراه تکسچرهای تصویر شاملMaterials, Decoration, Simplified, Interior Scene, Indoor Design

مدل سه بعدی موتور 4 سيلندر

موتور 4 سيلندر طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی جک هيدروليک

جك هيدروليك طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی لودر

لودر طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی مجموعه 13 موس كامپيوتر

مجموعه 13 موس كامپيوتر طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی كمپرسور هيدروليک

كمپرسور هيدروليك طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

گيربكس طراحی شده در سالیدورکز

گيربكس طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

دانلود مدل سه بعدی شير فلكه

شير فلكه طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی پمپ روغن

پمپ روغن طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی ميز دستگاه cnc

ميز دستگاه cnc طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

دانلود مدل سه بعدی ميز دستگاه فرز

ميز دستگاه فرز طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی دستگاه پانچ

دستگاه پانچ طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

دانلود مدل سه بعدی گيربكس

گيربكس طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی چرخ گوشت دستی

چرخ گوشت دستی طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی تسمه چرخ زنجير

تسمه چرخ زنجير طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی دستگاه مداد تراش روميزی

دستگاه مداد تراش روميزی طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … … توضیحات + دانلود فایل

مدل سه بعدی دستگاه تراش

دستگاه تراش طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری … … … توضیحات + دانلود فایل