معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان فهرست مطالب: چکیده 1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال…

بیشتر بخوانید »