اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فهرست مطالب : چكیده مقدمه مبانی نظری پژوهش نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط کیفیت اقلام تعهدی و روابط سیاسی…

بیشتر بخوانید »

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه مبانی نظری پژوهش دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی…

بیشتر بخوانید »