بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی فهرست مطالب: فصل اول 6 کلیات تحقیق 6 1-1- مقدمه 7 2-1- بیان مسئله 8 3-1- چارچوب نظری و مدل تحقیق…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق و رضایت زناشویی ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد )

بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق و رضایت زناشویی ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد )   فهرست مطالب چکیده ۹ مقدمه ۱۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳ اهداف…

بیشتر بخوانید »

الزام آور بودن تعهد یک طرفه نسبت به خود

الزام آور بودن تعهد یک طرفه نسبت به خود   فهرست مطالب: چکیده مقدمه الف: بررسی نظری تعهدات یک طرفه 1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یک…

بیشتر بخوانید »