مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی فهرست مطالب : چکیده مقدمه شرح و بیان مسئله اهداف و فرضیات پژوهش فرضیه اصلی فرضیه های فرعی روش…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران   فهرست مطالب : چکیده مقدمه بحث و بررسی بیان مساله و اهمیت آن مبانی نظری و…

بیشتر بخوانید »

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش سوال تحقیق جامعه و روش نمونه‌ گیری…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مساله پیشینه…

بیشتر بخوانید »

مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود فهرست مطالب : چکیده مقدمه بیان مسأله پیشینه پژوهش فرضیه پژوهش نوع و روش پژوهش مستقل : خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب : چکیده مقدمه ادبیات و پیشینه پژوهش فرضیه‌ های تحقیق روش پژوهش…

بیشتر بخوانید »

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک فهرست مطالب : چکیده پیشگفتار مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه های پژوهش روش شناسی پژوهش جامعه و نمونه آماری یافته…

بیشتر بخوانید »

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه مبانی نظری پژوهش دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی…

بیشتر بخوانید »

ارزیابی عملکرد شرکت­ های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS

ارزیابی عملکرد شرکت­ های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS فهرست مطالب: چکیده مقدمه پیشینه تحقیق نسبت های مالی نسبت های فعالیت (…

بیشتر بخوانید »

مقاله بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت سود : مقاله بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

بیشتر بخوانید »