ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس   فهرست پایان نامه : چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان فهرست مطالب:  چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی . 4 3-1- بیان مسئله9 4-1- سوالات…

بیشتر بخوانید »

بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی

بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی   فهرست مطالب : چکیده مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه ­های­ تحقیق روش تحقیق روش گردآوری و تجزیه و…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   فهرست مطالب: چکیده مقدمه مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتناب مالیاتی…

بیشتر بخوانید »

بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی ، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی

بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی ، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسی با كیفیت حسابرسی فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مساله مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق روش تحقیق متغیرهای تحقیق متغیر…

بیشتر بخوانید »

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فهرست مطالب: چکیده مقدمه ضرورت و بیان مسئله مبانی نظری تحقیق بررسی…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب : چکیده مقدمه ادبیات و پیشینه پژوهش فرضیه‌ های تحقیق روش پژوهش…

بیشتر بخوانید »