نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس فهرست مقاله: فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش هدف پژوهش فرضیات فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- پیشینه پژوهش…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی   فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسأله ضرورت و فواید پژوهش اهداف تحقیق روش تحقیق جامعه و نمونه آماری ابزار…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول : کلیات 2 مقدمه 3 طرح مسئله 4 اهداف پژوهش 6…

بیشتر بخوانید »