مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد

مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد فهرست مقاله: چکیده. 1 فصل اول: كلیات تحقیق 3 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت موضوع 7 اهداف موضوع 10 هدف کلی 10 هدف…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 1 2-1- بیان مسئله 4 3-1- اهداف پژوهش 12 4-1- اهمیت و ضرورت…

بیشتر بخوانید »

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس فهرست مقاله: فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش هدف پژوهش فرضیات فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- پیشینه پژوهش…

بیشتر بخوانید »

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها فهرست مقاله: فصل اول: کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4…

بیشتر بخوانید »

مقاله هویت و عزت نفس

مقاله هویت و عزت نفس فهرست مقاله: فصل اول : كلیات تحقیق . 1 1-1-مقدمه. 2 1-2- موضوع تحقیق 6 1-3- اهداف تحقیق 7 1-4-اهمیت موضوع. 8 1-5- دلایل انتخاب…

بیشتر بخوانید »

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش 2 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت…

بیشتر بخوانید »

بررسی و مقایسه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک

بررسی و مقایسه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک   فهرست مقاله : فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر فهرست مطالب : فصل اول : کلیات 1-کلیات . . 2 1-1- مقدمه ….

بیشتر بخوانید »

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات فهرست مطالب فصل اول : ادبیات پژوهش مقدمه 1 بیان مسئله 4 اهمیت و ضرورت پژوهش…

بیشتر بخوانید »