بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4- اهداف…

بیشتر بخوانید »

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM فهرست مطالب: فصل اول : 1-1 مقدمه. نتیجه گرایی مشتری مداری رهبری و ثبات…

بیشتر بخوانید »

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی   چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 4 چكیده 4 مقدمه 4 ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار 5 نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد…

بیشتر بخوانید »