تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل   فهرست مطالب: خلاصه مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش متغیرهای پژوهش متغیر مستقل متغیرهای وابسته متغیرهای كنترل متغیرهای…

بیشتر بخوانید »