بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فهرست مقاله: فصل اول 5 مقدمه 5 1-1-بیان مساله 7 1-2-اهمیت و ضرورت موضوع 9 1-3-اهداف پژوهشی 11 1-3-1-هدف…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سوالات فرعی 6 1-6- فرضیه های پژوهش 7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش 9 1-7-1- قلمرو…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   فهرست مقاله: چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1 مقدمه 1 1-2 بیان مسئله 3 1-3 اهمیت پژوهش 7…

بیشتر بخوانید »

رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی

رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی فهرست مطالب: چکیده مقدمه روش و طرح تحقیق جامعه و…

بیشتر بخوانید »