مقاله الگوریتم رقابت استعماری ( استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی )

مقاله الگوریتم رقابت استعماری ( استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی )   فهرست مطالب: 1 مقدمه 1-2 1-1 هدف و اهمیت مسئله  1-2 1-2 الگوریتم توسعه داده…

بیشتر بخوانید »

مقاله معرفی معماری سرویس گرا

مقاله معرفی معماری سرویس گرا   فهرست مطالب: عنوان صفحه پیش گفتار A چکیده D فصل 1 : مقدمه 2 – معماری سرویس گرا چیست؟ 3 2-1-1- ویژگی های سیستم…

بیشتر بخوانید »

روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر

مقاله ترجمه شده روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر مقاله ترجمه شده روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر – Routing…

بیشتر بخوانید »