اکسل محاسبه ارزش زمانی پول و ترسیم نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره مالی + راهنمای کاربردی

اکسل محاسبه ارزش زمانی پول و ترسیم نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره مالی همراه با راهنمای کاربردی کافی است که اعداد مربوط به درآمد و هزینه های هر دوره…

بیشتر بخوانید »

قالب اکسل بودجه ریزی شخصی و مدیریت مالی فردی همراه با نمودار و راهنمای فارسی

قالب اکسل (Excel) بودجه ریزی شخصی و مدیریت مالی فردی همراه با نمودار و راهنمای فارسی فقط اعداد را وارد نمایید تا این قالب اکسل بصورت اتوماتیک، وضعیت درآمد، هزینه…

بیشتر بخوانید »