تحقیق هدفمندی یارانه ها ، تجربه کشورها

تحقیق هدفمندی یارانه ها ، تجربه کشورها   فهرست مطالب 1- مقدمه 2 2- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی  4 2-1- لهستان 5 2-2- بلغارستان  6 2-3- اندونزی 7 2-4- چین…

بیشتر بخوانید »