پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری فهرست: مقدمه تعریف نور منابع نور تفاوت نور طبیعی و ساختگی هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی نور و بینایی اهمیت نور تاثیر…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان

پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان   فهرست:  مقدمه – تعاریف – خورشید چیست ؟ – راهکارهای غیرفعال – روش مستقیم – بهره گیری غیر مستقیم – بهره گیری از…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت طبیعت و باغ در معماری

پاورپوینت طبیعت و باغ در معماری   فهرست: بحران طبیعت انواع ارتباط بین انسان و طبیعت ارتباط غیرسامانه ای یا سامانه ای گسسته ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک )…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت

پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت   فهرست: بخش اول فصل اول – ساختار بدن زنبور – زنبور عسل در قرآن فصل دوم – ساختار کندو – ظرافت…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک   فهرست: مقدمه آرمان های عملکرد گرایانه – مفهوم ارگانیک سیر مفهوم ارگانیک فرم و عملکرد طبیعت در معماری فرانک لوید رایت اسطوره معماری ارگانیک ارتباط معماری…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری   فهرست: مجتمع تجاری کنیون – موقعیت بنا در سایت – برش عرضی از بنا – عملکردها در طبقات – کلیت هندسه در مقطع و…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان   فهرست: بررسی انواع مدل های بهره گیری از انرژی خورشیدی در صنعت ساختمان اصول اجرایی ازدیاد انعکاس استفاده از کلکتور…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بام سبز

پاورپوینت بام سبز   فهرست:  مقدمه – شهر سبز – پیشینه بام سبز – ویلا ساووا – بامهای سبز امروزی – تعریف بام سبز – اجزای بام سبز – مشخصات…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی

پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی   فهرست: معماری منظر – تعریف – تقسیم بندی معماری منظر معرفی فضای سبز – تعریف فضای سبز – توجه به درختان و…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بحران طبیعت

پاورپوینت بحران طبیعت   فهرست: انواع ارتباط بین انسان و طبیعت – ارتباط غیرسامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک ) –…

بیشتر بخوانید »