پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری فهرست: مقدمه تعریف نور منابع نور تفاوت نور طبیعی و ساختگی هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی نور و بینایی اهمیت نور تاثیر

پاورپوینت طبیعت و باغ در معماری

پاورپوینت طبیعت و باغ در معماری   فهرست: بحران طبیعت انواع ارتباط بین انسان و طبیعت ارتباط غیرسامانه ای یا سامانه ای گسسته ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک )

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک   فهرست: مقدمه آرمان های عملکرد گرایانه – مفهوم ارگانیک سیر مفهوم ارگانیک فرم و عملکرد طبیعت در معماری فرانک لوید رایت اسطوره معماری ارگانیک ارتباط معماری

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری   فهرست: مجتمع تجاری کنیون – موقعیت بنا در سایت – برش عرضی از بنا – عملکردها در طبقات – کلیت هندسه در مقطع و

پاورپوینت بام سبز

پاورپوینت بام سبز   فهرست:  مقدمه – شهر سبز – پیشینه بام سبز – ویلا ساووا – بامهای سبز امروزی – تعریف بام سبز – اجزای بام سبز – مشخصات

پاورپوینت بحران طبیعت

پاورپوینت بحران طبیعت   فهرست: انواع ارتباط بین انسان و طبیعت – ارتباط غیرسامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک ) –