بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سوالات فرعی 6 1-6- فرضیه های پژوهش 7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش 9 1-7-1- قلمرو…

بیشتر بخوانید »

شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر فهرست مطالب: چكیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان…

بیشتر بخوانید »

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش فهرست مطالب: فصل اول: 1-1- مقدمه :11 2-1- بیان مسئله و…

بیشتر بخوانید »

تاثیر شیوه‌ های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان

تاثیر شیوه‌ های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان   فهرست مطالب : چكیده 1 فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 4 بیان مسئله 5 اهمیت و…

بیشتر بخوانید »

بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان ( پایان نامه خشونت مردان علیه زنان )

پایان نامه بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان ( پایان نامه خشونت مردان علیه زنان )   فهرست مطالب: فصل اول : – مقدمه ۱ –…

بیشتر بخوانید »