پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری فهرست مطالب: هدف مقدمه 1 بخش اول شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبكه های آبرسانی جمع آوری…

بیشتر بخوانید »

بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده از GIS

بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده از GIS   فهرست مطالب: مقدمه روش تحقیق منطقه مورد مطالعه شکل1: نقشه کاربری اراضی ساحلی شهر نور سال…

بیشتر بخوانید »