محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب – پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته

محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب – پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب…

بیشتر بخوانید »

پروژه تشخیص پلاک خودرو با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده

پروژه تشخیص پلاک خودرو با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده پروژه کامل تشخیص پلاک خودرو نوشته شده با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی نوشته…

بیشتر بخوانید »

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب – امروزه درکل جهان انرژی برق یکی از…

بیشتر بخوانید »

برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting

برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting README ——– Directory contains the following files. 1. ADABOOST_te.m2. ADABOOST_tr.m3. demo.m4. likelihood2class.m5. threshold_te.m6. threshold_tr.m The aim of the project is to provide a…

بیشتر بخوانید »

برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب – فیلتر گابور

برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب – فیلتر گابور برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب (فیلتر گابور) … توضیحات + دانلود فایل

بیشتر بخوانید »

پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک

پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک در این برنامه متلب ، توزیع فشار بر روی ایرفویل دلخواه سوپرسونیک از طریق روش Expansion-Compression، بدست می آید. جهت اجرا، برنامه متلب را…

بیشتر بخوانید »

پروژه حل توزیع فشار روی ایرفویل با روش مدل دابلت

پروژه حل توزیع فشار روی ایرفویل با روش مدل دابلت در این برنامه متلب ، توزیع فشار بر روی ایرفویل دلخواه از طریق Airfoil Doublet Model، بدست می آید. جهت…

بیشتر بخوانید »

شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی تکفاز + سه فاز به روش هیسترزیس کنترل + فایل متلب + مقاله فارسی + مقاله انگلیسی

بیشتر بخوانید »

شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی تکفاز به روش هیسترزیس کنترل + فایل متلب + مقاله فارسی کامل

شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی تکفاز به روش هیسترزیس کنترل + فایل متلب + مقاله فارسی کامل یک شبیه سازی کامل در سیمولینک متلب از کنترل به روش هیسترزیس هست….

بیشتر بخوانید »

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل با matlab

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab) کد نوشته شده معادله پواسون یک بعدی برای یک میله را حل می نماید. (مقادیر شرایط مرزی،طول…

بیشتر بخوانید »