تحقیق سیستم های بیومتریک

تحقیق سیستم های بیومتریک فهرست مطالب: مقدمه 9 فصل اول مقدمه ای برعلم بیومتریک . 10 1-1- تاریخچه. 11 1-2- مفهوم بیومتریک . 12 1-3- اصطلاحات رایج در علم بیومتریک…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فهرست مطالب: فصل اول: كلیات پژوهش . 1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1-…

بیشتر بخوانید »

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم فهرست مطالب: تقدیر و تشکر الف تقدیم ب چکیده ج فهرست مطالب د فهرست جداول ح فهرست شکل ها ح فهرست نمودارها…

بیشتر بخوانید »

عوامل موثر بر بهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک

عوامل موثر بر بهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک فهرست مطالب: چکیده. ‌و فصل اول کلیات پژوهش مقدمه: 2 1-2تعریف و تبیین موضوع (بیان مسئله): 2 1-3اهمیت موضوع : 3…

بیشتر بخوانید »

تحقیق آنتن ها

تحقیق آنتن ها فهرست مطالب: 1- آنتن 1-1- نقشه ها و پارامترهای انتن 1-2- آرایه های آنتن شکل 1- چند نوع مختلف از انواع آنتن های معمول شکل 2- نقشه…

بیشتر بخوانید »

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل فهرست مطالب: فهرست اشکال فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن مقدمه تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای…

بیشتر بخوانید »

عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه . 2 1-1-بیان مسئله . 3 1-2-اهمیت و ضرورت موضوع . 5 1-3-اهداف…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4…

بیشتر بخوانید »

بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی

بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی فهرست مطالب: چکیده:‌ فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت پژوهش 5 1-4- اهداف…

بیشتر بخوانید »

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام فهرست مطالب: چكیده. 1 فصل اول كلیات تحقیق ارائه مدلی جامع برای توسعه…

بیشتر بخوانید »